Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Bild år 4-6, h.t. 2022

Skebo skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 11 september 2022

I den här planeringen samlas höstterminens bildundervisning.

För närmare beskrivningar av arbetsområden se de olika uppgifterna.

 

Uppgift 1 - Collage animals

Uppgift 2 - Tavla i Minecraft

______________________________________________________________________________________

För bedömning - se ”Bild” under fliken ”matriser”


Läroplanskopplingar

förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet, och

förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning och bearbetning av bilder, till exempel i kollage och bildmontage.

Fotografi, film och annat digitalt bildskapande samt redigering av fotografi och rörlig bild.

Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning av bilder i olika sammanhang.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg och material för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, arbete med rörlig bild och digital bildbehandling.

Konst- och dokumentärbilder samt arkitektur från olika tider och kulturer.

Mediebilder, till exempel reklam- och nyhetsbilder.

Bilder ur elevernas visuella kulturer som gestaltar identitet, grupptillhörighet och normer.

Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Eleven framställer olika typer av bilder med delvis genomarbetade uttrycksformer.

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett i huvudsak fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ.

Eleven beskriver bilders innehåll och funktion på ett enkelt sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Röriga rör
Fotografering - känslor
Extrauppgift bild - namn med zentangle
Tavla i Minecraft
Stop-motion med oljepastell
Collage animals

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback