Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Tusen gånger starkare 8b v 34- 45

Konradsbergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 22 augusti 2022

Vi kommer under v 34- 45 att läsa boken Tusen gånger starkare. Ni kommer att få möta en annan klass och träna på reflektion, analys, läsförmåga och muntlig förmåga.

Tusen gånger starkare 8C

Vad? Vi kommer att läsa boken "Tusen gånger starkare” av Christina Herrström, och analyserar dess innehåll med hjälp av frågor och övningar. Efter läst bok kommer vi att se filmatisering av boken och göra en muntlig jämförelse.

Varför? Ni kommer att öva på förmågan att läsa och analysera skönlitteratur och formulera er muntligt och skriftligt. Ni övar också på att sätta er in i hur andra har det/ kan ha det.

Hur? Genom gemensam och enskild läsning kommer ni att läsa skönlitteratur och träna på läsa. I er boklogg och i boksamtal svarar ni på frågor kring texten, tränar på er förmåga att skriva, sammanfatta texter, samtal och lyssna. Efter avslutad läsning ser vi filmatiseringen av boken och efter det ska ni göra en muntlig jämförelse (muntlig presentation och disposition).

Kom ihåg att ni kommer få tid i skolan till läsning men ni måste också se till att följa veckoschemat och komma förberedda till lektionerna.

Utvärdering: Boklogg, samtal och muntlig enskild uppgift.

Veckoplanering:

V 34

Besök Skolbiblioteket 

Läsa kapitel 1- 4

Läxa kapitel 5+6 till fredag v 35 

V 35

Kap 7–9

Frågor att besvara:

1)    Eleverna i Signes klass ingår i olika grupper. Hur skulle du beskriva stämningen i klassen?

2)    “Har vi sådan makt över varandra? Det är inte riktigt klokt.” Så tänker Signe på sid 9. Vad är det hon syftar på? Vad tycker du om hennes experiment? 

3)    “Speglarna blev viktigare än allt annat”, tänker Signe på sidan 27, när hon tänker tillbaka på hur hennes klass förändrats sedan de lägre årskurserna. Vad menar hon med att speglarna blivit viktigare än allt annat? Vad kan du känna igen i hennes beskrivning av hur klassen förändras?

Ta reda på: 

 

Vad menas med “politiskt korrekt”? (s. 22)

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback