Skolbanken Logo
Skolbanken

Fjärilars liv

Västra Berga skolas anpassade grundskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

mall som stöd

Fjärilars liv

Vi ska få följa en fjärilslarv utveckling till en vacker fjäril. Tillsammans ska vi lära oss om fjärilens livscykel och på nära håll studera de olika stadierna (larv, puppa, fjäril) i klassrummet. Temat kommer att avslutas med att vi släpper ut våra fjärilar i det fria under festliga aktiviteter.

Under temat kommer du att få utveckla dina kunskaper om fjärilar och dess förvandling från larv till fjäril.

Du får träna din förmåga att observera och och försöka uttrycka det du ser och använda ord och begrepp inom ämnesområdet.

Du får träna och utveckla dina estetiska förmågor inom ämnesområdet i musik, slöjd och bild.

 

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • veta något om fjärilar och dess utveckling/ förvandling från (ägg) larv till puppa och fjäril.
 • veta något om vad fjärilar äter och behöver för att leva.
 • använda ord och begrepp inom ämnet/ temat.
 • använda olika material och tekniker för att framställa alster inom bild och slöjd.

 

Undervisningens innehåll

 

Vad?

 • Vi ska se filmer
 • Läsa faktaböcker
 • Observera larver, puppor, fjärilar och använda förstoringsglas.
 • Skapa inom bildområdet tex. måla och rita och använda olika material i skapandet.
 • Skapa inom slöjdämnet
 • Sjunga och spela om fjärilar på musiken

 

Hur?

Vi kommer att arbeta tillsammans i grupp och med enskilda uppgifter. Vi kommer även att ha samarbeta med våra praktiskt estetiska ämnen (musik och slöjd) samt ha lektionspass tillsammans med klas GS2 (som har samma tema och som vi delat NTA-låda med). Vi kommer att träna förmågan att observera och använda förstoringsglas.

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Lyssna och ta till dig nya kunskaper.
 • Berätta eller visar dina kunskaper.
 • Skapa med stöd eller på egen hand inom musik, bild och slöjd.

 

 


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda och ta del av olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

förmåga att skapa och reflektera över bilder,

förmåga att formge och framställa slöjdföremål i olika material.

förmåga att använda kunskaper om natur och människa i frågor som rör miljö och hälsa,

Framställning av berättande och informativa bilder.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Verktyg och material för bildframställning, hur de benämns och hur de används.

Metall, textil, trä och andra material. Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjdarbetet.

Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen och resultatet.

Näringskedjor i närmiljön. Djurs och växters samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem.

Eleven deltar i att undersöka och kommunicera om material, ämnen, naturen och människokroppen. Eleven deltar i att göra val i frågor som rör miljö och hälsa.

Eleven undersöker och kommunicerar om material, ämnen, naturen och människokroppen. Eleven visar hur man kan göra val i frågor som rör miljö och hälsa

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback