Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Växter, djur och svampar

Ekkälleskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

I detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om växter, djur och svampar. Du kommer få lära dig om olika typer av djur, vilka svampar som man kan äta och några olika typer av växter.

Undervisning 

Du kommer att arbeta med...

 • texter och uppgifter från PULS NO-boken.
 • se serien Tora och skogen på URplay
 • undersökningar i närmiljön
 • måla av djur, svampar och växter
 • skriva enkla faktatexter om djur, svampar och växter
 • enskilt, i par och i helklass

Bedömningsformer 

 • Du kommer bedömas utifrån hur aktiv du är under lektionerna.
 • Faktatext om djur, svampar och växter
 • Test om djur, svampar och växter

Det här ska du kunna efter att vi har jobbat med arbetsområdet:

 • vad fotosyntesen är och varför den är livsviktig för liv på jorden
 • vad en näringskedja är
 • begreppen växtätare, köttätare och allätare
 • vad en fröväxt och en sporväxt är för något
 • vad en djurart är, och kunna skilja på djur som har ryggrad och inte har ryggrad
 • vad en svamp är och ge några exempel på olika svampar, både ätliga, oätliga och giftiga. 

Bedömning läggs upp på Unikum under v.43


Läroplanskopplingar

Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Sakprosatexter för barn. Beskrivande, förklarande och instruerande texter och hur deras innehåll kan organiseras.

Sakprosatexter för barn. Beskrivande, förklarande och instruerande texter och hur deras innehåll kan organiseras.

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Svampar, djur och växter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback