Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik åk 1

Gottsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 22 augusti 2022

Du får på ett lärorikt sätt möta talen från 1-20. Du kommer att få arbeta konkret, laborativt, enskilt och tillsammans med mig och dina kamrater. Under året kommer du framförallt att arbeta med talen 0-20. Du kommer bland annat att se de som antal, siffror, plats på tallinje, i förhållande till andra tal och som ordningstal. Du kommer att arbeta med addition, subtraktion och likhetstecknet. Du kommer också att möta geometriska figurer, mönster och symmetri. Du kommer även att bli van att formulera och lösa problem samt använda olika ”matteord”/begrepp.

Vad ska vi lära oss?

 • Att skriva siffrorna
 • Kunna visa att du förstår att siffran hänger ihop med antalet.
 • Veta vad plustecknet betyder.
 • Veta vad minustecknet betyder.
 • Veta vad likhetstecknet betyder.
 • Kunna tiokamraterna.
 • Kunna tvillingarna från 1+1 till 10+10
 • Talraden 0-20, om talet före och talet efter.
 • Kunna begreppen fler, färre, dubbelt och hälften. 
 • Att kunna räkna plus där summan är 0-20.
 • Att kunna räkna minus med talen 0-20.
 • Att kunna ta ut ental och tiotal ur ex. talet 15.
 • Att lösa enkla textuppgifter med plus och minus.
 • Att kunna göra enkla räknesagor.
 • Klockan - Hel- och halvtimme.
 • Att använda och mäta med linjal.
 • Att kunna namnen på de vanligaste geometriska figurerna (cirkel, kvadrat, rektangel och triangel).
 • Svenska mynt och dess värde.
 • Att välja och använda rätt räknesätt utifrån en problemlösning.

 

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genom att träna och forma siffrorna 0-9.
 • Praktiskt arbete med konkret material.
 • Samtala kring matematiska problem och delge och förklara för varandra.
 • Träna på att dela upp talen i ental och tiotal.
 • Lära sig talens "tiokamrater", "grannar" och tvillingar.
 • Träna på additions- och subtraktionsuppgifter i "PRIMA 1A".

 

Vad kommer vi att bedöma?

 • Du ska kunna skriva siffrorna läsligt.
 • Du ska kunna koppla siffran till rätt antal.
 • Du ska kunna talens "grannar", "tiokamrater" och tvillingar.
 • Du ska kunna använda tecknen + , - och = på rätt sätt.
 • Du ska kunna namnen på våra fyra vanligaste geometriska figurer.
 • Du ska kunna klockans hel- och halvtimme.
 • Du ska kunna lösa problemuppgifter med hjälp av addition och subtraktion.
 • Du ska kunna positionssystemet, ental och tiotal.
 • Du ska kunna begreppen fler än, färre än, dubbelt och hälften samt klara matematiska uppgifter till dessa begrepp. 

 

Hur visar du att du kan?

 • Vara delaktig i gemensamma genomgångar, praktiskt arbete och laborationer.
 • Genom att arbeta i "PRIMA 1A".
 • Göra skrifliga diagnoser. 
 • Göra muntliga diagnoser. 

Läroplanskopplingar

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen delas upp och används för att ange antal och ordning.

Positionssystemet och hur det används för att beskriva naturliga tal.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks.

Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem med tillfredsställande säkerhet. Eleven ger även exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. Eleven visar grundläggande kunskaper om naturliga tal och beskriver tals inbördes relation samt delar upp tal. Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform och delar upp helheter i delar samt jämför och namnger delarna som enkla bråk. Eleven använder och beskriver geometriska mönster och mönster i talföljder. Dessutom använder eleven grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. Eleven använder och ger exempel på enkla proportionella samband.

Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande matematiska metoder för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande säkerhet. Eleven använder huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten. Vid addition och subtraktion väljer och använder eleven skriftliga räknemetoder med tillfredsställande säkerhet. Eleven hanterar enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt. Eleven avbildar och, utifrån instruktioner, konstruerar enkla geometriska objekt. Eleven gör enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter. Vid olika undersökningar avläser och skapar eleven enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Eleven löser enkla problem genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven för och följer matematiska resonemang genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven beskriver och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer.

Matriser i planeringen
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - MA (muntlig del) HT åk 1
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - MA (muntlig del) VT åk 1
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Ma (skriftlig del) VT åk 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback