Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Lästräning

Ekkälleskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Du kommer att få lära dig att bli en ännu säkrare läsare. Genom böcker kan du lära dig mycket om världen eller att få uppleva många spännande äventyr. För att bli en säkrare läsare behöver du kunna förstå hur du ska läsa men även förstå det du läser.

Undervisning 

Du kommer att arbeta med...

  • Diamantjakten
  • tyst läsning i egen vald bok eller lärobok
  • parläsning 
  • högläsning
  • lyssna på ljudbok
  • läslistor

Bedömningsformer  

Du kommer att bli formativt bedömd när du läser upp din läxläxa.

Du kommer att bli bedömd efter Skolverkets bedömningsstöd i elevs läsutveckling.

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Att återge delar av innehållet i olika texter samt resonera om budskap i texterna och jämföra med egna erfarenheter.

Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback