Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Samarbeta

Lillfjällets förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 13 september 2022

I kompisboken Samarbeta upptäcker kanin att igelkott behöver hjälp. Igelkott märker hur glad man blir av att få hjälp. Ekorre berömmer barnen för deras fina samarbete.

Syfte: I förskolan grundläggs barnens förmåga till att samspela med andra människor. De lär sig att samarbeta och hur de ska kommunicera och interagera med andra genom olika situationer som uppstår i förskolans verksamhet.

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • Förmåga att fungera enskilt och i grupp,samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

Förskollärare ska ansvara för att varje barn:

  • Får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen. LPFÖ18.

Boksamtalet:

-Samla barnen i mindre grupp. Visa bokomslaget och samtala om vad bilden visar. Prata om titeln "samarbeta". Vad kan det betyda.

Motorikövning, Barnen ska arbeta två och två. Hjälp dem att hitta en kompis, låna ett barn och visa hur övningen ska gå till.

Såga, stå mitt emot varandra och håll varandra i båda händerna, såga fram och tillbaka med ett handpar i taget.

Ro, Sitt ner mitt emot varandra. Håll varandras händer. Dra varandra upp och ner.

Spegel, Håll handflatorna mot varandra. en är ledare och bestämmer hur händerna sakta ska röra sig, upp och ner, fram och tillbaka. Det andra barnet följer kompisens rörelser utan att släppa kontakten med handflatorna. 

Så bra att va `två , Hej och hå, så bra att va två- Tillsammans blir vi starkare då. (Läs ramsan till motorikövningarna)


Läroplanskopplingar

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,

kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Tillitsövnings
Ett gemensamt konstverk
Samarbete i skogen
Motorikövning.

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback