Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Samhällskunskap, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 5

Riksdagsvalet 2022

Kiaby skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 29 augusti 2022

Demokrati är ett centralt begrepp och en ständig del av våra liv. I familjen, på jobbet och hela landet tas beslut och det bestäms saker. Antingen tillsammans, eller av enskilda människor. På skolan finns olika råd. Hur fungerar de? Alla har åsikter om saker och ting. Hur gör man för att uttrycka sin åsikt? Kan man förstå andras åsikter fast de inte är som ens egna? Får man lov att tycka vad man vill? Hur kan vi bestämma något om vi tycker olika? Hur arbetar man på ett demokratiskt sätt? I september är det val i Sverige. Vem får rösta? Varför ska man rösta? Vad är ett politiskt parti? Hur styrs Sverige? Vilket blev resultatet i riksdagsvalet och kommunvalet 2022? Dessa frågor kommer vi att söka svar på och arbeta med under vårt tema.

Mål

Här är några mål som vi arbetar med under detta arbetsområde:

- Att kunna uttrycka sin åsikt kring frågor i samhället och kunna argumentera för sina åsikter (inom elevens närhet: skola, klassen, familjen)

- Kunna reflektera över demokratiska värden, arbetssätt och beslutsprocesser

- Kunna förstå hur människor och samhället påverkar varandra och hur de förändras

- Förstå samhällsstrukturer i vårt land som riksdag, regering och kommun men även elevråd, klassråd och lokala strukturer

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att läsa texter och se filmer som handlar om demokrati och andra former som t ex diktatur. Här får du reflektera och diskutera kring innehållet. Du får också lära dig viktiga ord och begrepp som har med området att göra.

Det kommer att bli diskussioner om olika samhällsfrågor, där åsikter och argumentation är en naturlig del.

Vi kommer att läsa om regering, riksdag och politiska partier.

På skolan har vi olika råd där elevrepresentanter är med och fattar beslut, därför kommer vi att  prata om hur det går till att fatta beslut. 

Vi kommer att göra en valaffisch i grupp där man beskriver några viktiga valfrågor.

 

 

Visa din kunskap - Bedömning

 

I slutet av arbetsområdet ska du visa att du förstår ord och begrepp inom arbetsområdet och visar dina kunskaper kring om vad demokrati är, hur riksdag och regering fungerar, hur ett val går till och vad politiska partier är. 

 


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter

har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, regioner och stat använder skattemedel till.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.

Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor.

Eleven visar grundläggande kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.

Eleven visar grundläggande kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver enkla samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven för enkla resonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.

Eleven för enkla resonemang om samhällsfrågor utifrån kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med enkla källkritiska argument.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback