Skolbanken Logo
Skolbanken

2:3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE MANETEN

Sandvaktarens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

2:3 Barns delaktighet och inflytande Läroplansmål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

1. Målområde: Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå?

  • Syftet med undervisningen; ex. Läser böcker människor? Hur kan de annars veta allt om oss? En fråga som utmanar till problemlösning och kritisk analys. Den ska ge upphov till något nytt. Frågan avgränsar vad som ska tas upp eller inte i planeringen.
  • Barnens intressen, initiativ och behov; ex. Tema sagostund, intresseområden utifrån observation fångas upp i val av bok.
  • Förståelse; ex. förstå textens innehåll/ förstå att texten beskriver företeelser relaterade till livet.
  • Förmågor; ex. förmåga att lyssna och ge uttryck för sin åsikt.
  • Förskollärarens förhållningssätt; ex.  undersökande dialog

2. Resultat: Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse?

  • Kriterier och kännetecken (ur progressionsstegen); lever med i bokens händelser, förstår och förutsäger händelseförloppet, tolkar och använder.
  • Utvärderingssätt; ex. sagostunder var tredje vecka filmas och analyseras utifrån observationsmatrisen.

3. Aktivitetsplan: Hur ska området påbörjas? ‘Vilka tankar om eventuell fortsättning har vi?

  • Aktiviteter; ex. Vid varje högläsning: Mellan högläsningarna:
  • Formativ uppföljning (observation, dokumentation); Ex. Vid behov genom filmning av högläsning och analys i matrisen.
  • Lärandemiljö (kontext, material, och tekniker, samverkan och samlärande mellan barn); ex. Sagogrotta. Högläsningsbok, se lista.

 

 

Nedan klickar du på Läroplan och bockar för vad i läroplanen ni arbetar mot i denna planering.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback