Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F - 3

Veckans ord 2!

Svanberga skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Här kommer du att få träna på att stava och läsa ord som du ofta använder och som är vanliga i texter. Du kommer att få träna på att rimma, lösa gåtor och lösa korsord.

Tidsperiod

 • Ht/Vt 2022/2023 

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • stava vanligt förekommande ord 
 • träna på att forma versaler och gemener
 • läsa vanligt förekommande ord

Kapitel 1 Familjen

 • läsa orden
 • skriva orden
 • hitta orden
 • gåta

Kapitel 2 Vokalerna a och e

 • läsa orden
 • skriva orden
 • rimma med orden
 • arbeta med versaler
 • gåta

Kapitel 3 Vokalerna i o u y

 • läsa orden
 • skriva orden
 • rimma med orden
 • arbeta med versaler
 • gåta

Kapitel 4 Vokalerna å ä ö

 • läsa orden
 • skriva orden
 • rimma med orden
 • arbeta med versaler
 • gåta

Kapitel 5 Ord som slutar på -a -an -at

 • läsa orden
 • skriva orden
 • rimma med orden
 • arbeta med versaler
 • gåta

Kapitel 6 Ord som börjar på bl br fr sk

 • läsa orden
 • skriva orden
 • rimma med orden
 • arbeta med versaler
 • gåta

7 - Ord som börjar med fl kv st sv

 • läsa orden
 • skriva orden
 • rimma med orden
 • arbeta med versaler
 • gåta

Kapitel 8 – Siffror

 • läsa orden
 • skriva orden
 • rimma med orden
 • arbeta med gemener
 • gåta

Kapitel 9 - Vokalen a 

 • läsa orden
 • skriva orden
 • rimma med orden
 • arbeta med gemener
 • skriva färdigt meningar med orden
 • gåta

Kapitel 10 – Vokalen e

 • läsa orden
 • skriva orden
 • rimma med orden
 • arbeta med gemener
 • skriva färdigt meningar med orden
 • korsord
 • gåta

 Kapitel 11 - Vokalen i

 • läsa orden
 • skriva orden
 • arbeta med gemener
 • korsord
 • gåta

 

 Kapitel 12 – Vokalen o

 • läsa orden
 • skriva orden
 • arbeta med gemener
 • korsord med orden
 • gåta

Kapitel 13 – veckans dagar

 • läsa orden
 • skriva orden
 • arbeta med gemener
 • gåta

 

Kapitel 14 – Vokalen u

 • läsa orden
 • skriva orden
 • arbeta med gemener
 • skriva färdigt meningar
 • gåta

Kapitel 15 – Vokalen y

 • läsa orden
 • skriva orden
 • arbeta med gemener
 • skriva färdigt meningar
 • gåta 

 Kapitel 16 – Vokalen å

 • läsa orden
 • skriva orden
 • arbeta med gemener
 • skriva färdigt meningar
 • gåta

 

 

Kapitel 17 – Å-ljudet

 • läsa orden
 • skriva orden
 • arbeta med versaler
 • korsord
 • gåta

Kapitel 18 – Månader

 • läsa orden
 • skriva orden
 • arbeta med gemener
 • fylla i månader i en text
 • gåta

Kapitel 19 – Vokalen ä

 • läsa orden
 • skriva orden
 • arbeta med gemener
 • korsord
 • gåta

Kapitel 20 – Vokalen ö

 • läsa orden
 • skriva orden
 • arbeta med gemener
 • korsord
 • gåta
 • motsatsord

Kapitel 21 – Sammansatta ord

 • läsa orden
 • skriva orden
 • arbeta med gemener
 • gåta
 • skriva färdigt meningar

 

Kapitel 22 – Ändelser -arna -orna -erna

 • läsa orden
 • skriva orden
 • arbeta med gemener
 • gåta

Kapitel 23 – J-ljudet med j

 • läsa orden
 • skriva orden
 • arbeta med gemener
 • gåta

Kapitel 24 - J-ljudet med g

 • läsa orden
 • skriva orden
 • rimma med orden
 • arbeta med versaler
 • skriva färdigt meningar

      Kapitel 25 - Ord som slutar med -igt

 • läsa orden
 • skriva orden
 • arbeta med versaler
 • skriva färdigt meningar
 • korsord

      Kapitel 26 - Sport

 • läsa orden
 • skriva orden
 • korsord
 • arbeta med gemener
 • gåta

        Kapitel 27 - ng-ljudet med ng

 • läsa orden
 • skriva orden
 • arbeta med gemener
 • gåta
 • rimma
 • Kapitel 28 - ng-ljudet med n
 • läsa orden
 • skriva orden
 • arbeta med versaler
 • rimma
 • gåta
 • Kapitel 29 - ng-ljudet med g
 • läsa orden
 • skriva orden
 • arbeta med versaler
 • gåta
 • Kapitel 30 – Sagoord
 • läsa orden
 • skriva orden
 • arbeta med gemener
 • gåta

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Kamratbedömning, checklistor, samtal, avstämningar, självskattningsmatriser

     Summativ

 • Arbete i Veckans ord 2

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Gemensamma genomgångar.
 • Gemensamma övningar.
 • Arbeta i Veckans ord.
 • Samarbete.
 • Välja och använda olika hjälpmedel.

Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Grundläggande textbearbetning.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Eleven samtalar om elevnära frågor och ämnen och ställer frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom ger och tar eleven enkla muntliga instruktioner.

Eleven skriver enkla texter med läslig handstil och med digitala verktyg. I texterna använder eleven stor bokstav, punkt och frågetecken samt kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven läser bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kommenterar och återger delar av innehållet och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna.

Matriser i planeringen
Veckans ord - kapitel 7
Veckans ord - kapitel 8
Veckans ord - kapitel 9
Veckans ord - kapitel 10
Veckans ord - kapitel 11
Veckans ord - kapitel 12
Veckans ord - kapitel 13
Veckans ord - kapitel 14
Veckans ord - kapitel 15
Veckans ord - kapitel 16
Veckans ord - kapitel 17
Veckans ord - kapitel 18
Veckans ord - kapitel 19
Veckans ord - kapitel 20
Veckans ord - kapitel 21
Veckans ord - kapitel 22
Veckans ord - kapitel 23
Veckans ord - kapitel 24
Veckans ord - kapitel 25
Veckans ord - kapitel 26
Veckans ord - kapitel 27
Veckans ord - kapitel 28
Veckans ord - kapitel 29
Veckans ord - kapitel 30
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback