Skolbanken Logo
Skolbanken

Nallens planering för rutinsituationer, Östhammars kommun

Östhammar kommuns nätverk i förskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Pedagogisk planering gällande undervisning, struktur och bemötande i rutinssituationer. Detta är ett arbetsredskap för er pedagoger och publiceras därför i "personalgrupp". Används även som underlag till LMD (lärmiljödialoger).

Diskutera och dokumentera kort hur ni på avdelningen arbetar med den fysiska miljön och skapar samsyn kring den undervisande lärmiljö i de olika rutinsituationerna.

Vi ser den fysiska miljön på avdelningen som en möjlighet att locka barnen till lek och utmana deras fantasi. Miljön visar för barnen vad som finns att tillgå och vi vill med det materialet utmana och stimulera deras lärande. Vi anpassar miljön efter barngruppen. Vi försöker i största mån se till att materialet finns tillgängligt för barnen.

 

Lämning/hämtning (varför, vad, hur, med vem/ med vilka, när, vad, hur länge, vad göra sen): 

Barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga när de kommer till oss på Nallen. Vi möter upp vårdnadshavare och barn i lugn miljö i hallen. Vi för samtal med vårdnadshavare och barn om hur det varit på morgonen och på eftermiddagen berättar vi hur det varit här under dagen. Detta gör vi för att barnen ska få en så bra lämning och hämtning och vårdnadshavarna ska känna sig sedda och trygga.

 

Matsituationer (varför, vad, hur, med vem/ med vilka, när, vad, hur länge, vad göra sen): 

Vi delar upp barnen i tre olika rum. Alla barn har sin egen plats. Vi pedagoger byter plats varje månad, för att kunna se alla barn och för att de ska känna sig trygga med alla pedagoger. Vi dukar borden och ger dem i samråd med barnen mat på tallriken. Vi är goda förebilder för barnen genom att vi alltid smakar på maten och att vi pratar positivt om  mat. 

Vi tänker på barnens placering runt bordet och vilket rum det sitter i för att minska stress och rörelse för de barn som behöver mycket lugn och ro. Vi samtalar om dagen och även utifrån det vi arbetar kring i vårt tema. Vi ser till alla barn kommer till tals. För de barn som behöver extra stöd använder vi oss av bildstöd vid deras plats. Vi har även innan maten gått igenom vad för mat som kommer att serveras.

Efter maten dukar vi pedagoger av borden. Barnen går med sina egna tallrikar, glas och bestick till vagnen och skrapar, behöver de hjälp finns vi pedagoger till hands. När barnen är färdiga går de ut till toaletterna där det finns en pedagog.

 

Hygien (varför, vad, hur, med vem/ med vilka, när, vad, hur länge, vad göra sen): 

Innan och efter varje måltid, efter utevistelse samt när barnen kommer på morgonen sker handtvätt. De får tvätta handerna vid nysningar och hostningar. Vi varje handfat finns det bildstöd som visar på ett tydligt sätt hur man tvättar händerna. Det finns också en pedagog med för att hjälpa och stötta barnen. Den pedagog som finns vid toaletterna hjälper även de barn med blöja, även där låter vi barnen göra så mycket som möjligt själv, dock ej vid bajsblöjor.

När barnen börjat gå på toalett finns vi pedagoger som att stöd och hjälper barnen att torka sig, som ska hjälpa dem att bli mer självständiga. Vid utgång försöker vi skicka några i taget till toaletterna, där det även finns en pedagog till hands.

 

Vila (varför, vad, hur, med vem/ med vilka, när, vad, hur länge, vad göra sen): 

Vi har två vilor. En sovvila för de mindre barn som behöver sova eller få en lugn stund. För de större barnen har vi en läsvila, där de får lyssna på några böcker. Barnen får veta hur länge vi ska sitta läsvilan och att de ska få lyssna på en lång och en lite kortare saga. Efter vilan har vi lugna aktiviteter som skapande, spel och pussel.

 

Påklädning/avklädning (varför, vad, hur, med vem/ med vilka, när, vad, hur länge, vad göra sen): 

Innan vi ska gå ut samlar vi barnen i soffan med en pedagog. Efter det skickar pedagogen ut tre barn i taget och börjar med de äldre som kan göra mycket själv för att sedan skicka de mindre barnen så att det kan bli en så lugn miljö som möjligt. Två pedagoger hjälper till i hallen. I hallen vill vi att barnen klär på sig själv och försöker största mon innan de ber om hjälp. I hallen finns det bildstöd för vad det är för väder, vilka kläder och i vilken ordning de ska ta på sig kläderna. Dessa byts ut beroende på väder och årstid. När barnen är färdigpåklädda sätter de sig på bänken ute på trappen och väntar på pedagoger och övriga barn.

Innan barnen ska gå in får de sätta sig ute på bänken på vår trapp och vänta. Vi släpper in dem tre och tre i hallen, där de får klä av sig ytterkläderna i den mån de kan själva. Behöver de hjälp finns det två pedagoger till hands. En pedagog finns kvar ute med de barn som väntar ute.

 

Samling (varför, vad, hur, med vem/ med vilka, när, vad, hur länge, vad göra sen): 

Varje dag innan vi går ut har vi samling. Utifrån vad vi arbetar i vårt tema pratar och diskuterar vi med barnen den stunden. Samt att vi har sång- och språksamling. Vi börjar varje samling med närvaro och ser vilka som är här eller hemma. Samlingarna är uppdelade i två, en för de lite större barnen och en för de lite mindre barnen. På så vis kan vi lägga nivån för hur vi ska arbeta utifrån barnen. Vi har valt att inte gå igenom dagen på samlingarna för att minska stressen hos vissa barn, den finns som bildstöd på avdelningen. Vi anpassar samlingarna utifrån barnens dagsform. För de barn som behöver ett mera stöd använder vi bildstöd utifrån det vi ska prata om t.ex. temat.

 

Undervisning ute (varför, vad, hur, med vem/ med vilka, när, vad, hur länge, vad göra sen): 

Vi går ut minst en gång per dag, förmiddag eller eftermiddag. Vi använder oss av den stora gården, men även den lilla gården vid vår avdelning, samt att vi gör utflykter. Vi är närvarande pedagoger som finns som stöd och medupptäckare där vi deltar i deras utforskande. Vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och intressen och erbjuder de barn som har svårt att hitta på något att göra olika aktiviteter.

 

Barninitierad lek ("fri lek") (varför, vad, hur, med vem/ med vilka, när, vad, hur länge, vad göra sen): 

Leken är den centrala delen på förskolan som sker både inomhus och utomhus. Vi pedagoger finns som stöd och ger barnen verktyg för att kunna föra leken vidare, kommunicera och lösa de problem som uppstår. På avdelningen har vi gjort rum i rummen. Vi har t.ex. spel och pusselrum med lite svårare pussel och spel. Vi har bildstöd och pratkator till hjälp för de barn som behöver extra stöd. Vi pedagoger finns också tillgängliga i varje rum som stöd.

 

Vuxeninitierad lek (varför, vad, hur, med vem/ med vilka, när, vad, hur länge, vad göra sen): 

För att hjälpa barnen kan vi som pedagoger ta in leklådor där vi tar intiativet och kan på sås sätt hjälpa barnen att leka. Vi kan på så sätt även lära de barn som har svårt med hur lek fungerar, hjälpa dem att lära sig leka. Vi använder oss även av regellekar.

 

Planerad undervisning (varför, vad, hur, med vem/ med vilka, när, vad, hur länge, vad göra sen): 

Vi har varje vecka planerad undervisning som utgår från läroplanen och vårt eget tema. Där får vi in vårt tema Årshjulet som också är förskolans styrdokument. Inför varje planerad undervisning går vi igenom vad som ska hända så att barnen blir förberedda.Spontan undervisning (varför, vad, hur, med vem/ med vilka, när, vad, hur länge, vad göra sen): 

Vi tar tillvara på alla tillfällen under dagarna till spontan undervisning. Detta för att det ingår i vårt arbete med barnen och för att vi kan hitta rolig sätt att lära barnen nya saker. På det här sättet kan vi få in barnens spontanitet och deras inflytande över vad de vill lära sig.

 

Övergångar/byte av aktivitet (varför, vad, hur, med vem/ med vilka, när, vad, hur länge, vad göra sen): 

På våra samlingar går vi igenom dagen och diskuterar vad som kommer att hända. Våra barn med funktionsvariation använder vi bildstöd och TAKK för att förbereda och tydliggöra mer. Vi förbereder barnen en stund innan att det börjar bli dags att avsluta aktiviteten, ibland använder vi oss av äggklocka eller annan timer för tydliggöra mer. vi förbereder barnen innan det är dags för att gå över till femårsavdelningen och de mindre barnen som ska börja hos oss gör vi en mindre inskolning för.


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

Kap 1. FÖRSKOLANS UPPDRAG Helhetssyn

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback