Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

6

Hur Sverige styrs 6an ht 22

Gudhemsskolan, Falköping · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Om hur Sverige styrs

Syfte

Undervisningen kommer att handla om

Du ska visa att du har kunskap om och förståelse för.

  • begreppen monarki, republik, demokrati och diktatur
  • hur makten är fördelad i Sverige
  • hur riksdagen fungerar
  • hur regeringen fungerar
  • vad Sveriges kommuner får bestämma om
  • hur demokrati fungerar i Sverige
  • hur du kan påverka samhället
  • hur ett val går till i Sverige
  • Sveriges riksdagspartier och vad de tycker

Arbetssätt

Du kommer att få ta del av genomgångar, jobba i grupper med uppgifter och göra ett individuell skriftligt prov.

Bedömning


Läroplanskopplingar

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.

Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback