Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7

Tidningstexter

Gantofta skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Papper eller digitalt spelar ingen roll då vi arbetar med alla de textgenrer som återfinns i en dagstidning.

Vi repeterar kort tidningens olika textgenrer då det finns en viss osäkerhet samt att några elever ännu inte har arbetat med alla genrer.

Nyhetsartikel och notis - kort genomgång samt en skriftlig bedömningsuppgift (lektionsskrivning.)

Insändare - kort genomgång samt lektionsuppgift.

Reportage - genomgång samt lektionsuppgift, skriftlig bedömningsuppgift (inlämning.)

I classroom hittar du information och länkar som kan vara ett stöd t ex. om du missar en genomgång. Classroom uppdateras allteftersom.

 


Läroplanskopplingar

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Språkliga strukturer och normer. Stavning, meningsbyggnad, styckeindelning och olika typer av textbindning. Ordklasser och satsdelar.

Språkliga handböcker och digitala verktyg för ordförståelse, språkriktighet och variation.

Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digitala medier.

Matriser i planeringen
Tidningstexter
Uppgifter
Nyhetsartikel och notis
Reportage

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback