Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

8

Biologi - Djur med och utan ryggrad

Wigulfskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 8 juni 2023

Historiskt sett har djur haft stor betydelse och anses fortfarande vara viktiga för människan. Utan djuren hade vi inte kunnat leva på samma sätt som vi gör idag. Det är inte bara sällskapsdjuren som är viktiga utan även små insekter som pollinerar blommor, maskar som fungerar som nedbrytare. Men det finns även djur som inte gör nytta och kan i värsta fall leva som parasiter eller sprida sjukdomar. I det här arbetsområdet ska vi undersöka närmare hur olika djurgrupper är uppdelade samt hur olika djur är uppbyggda.

Tidsperiod

 v.33-35

Avsnitt: Djur utan ryggrad:

Vad ska jag lära mig? Du ska

 • Kunna beskriva och ge exempel på
  • Urdjur
  • Svampdjur
  • Nässeldjur
  • Plattmaskar
  • Rundmaskar
  • Ringmaskar
  • Blötdjur
  • Tagghudingar
  • Leddjur
 • Känna till hur leddjurens hudskelett är uppbyggt och vad de har för uppgift.
 • Kunna skilja på olika sorters leddjur samt kunna beskriva några insekters syn- och doft-sinne.
 • Veta hur insekter förökar sig med ofullständig eller fullständig förvandling.
 • Känna till vad för nytta som insekter har för människor.

Avsnitt: Djur med ryggrad:

Vad ska jag lära mig? Du ska

 • Veta vilka djur som är ryggradsdjur.
 • Veta vilka uppgifter ryggradsdjurens skelett har.
 • Veta vad som utmärker:
  • Fiskar
  • Groddjur
  • Kräldjur
  • Fåglar
  • Däggdjur
 • Kunna beskriva egenskaper hos ryggradsdjur som är anpassningar till ett liv i vatten och ett liv på land.
 • Känna till fördelar och nackdelar med att vara växelvarm och jämnvarm.

 

Hur ska jag visa det? 

 • Genom att planera, genomföra samt utvärdera en systematisk undersökning i grupp
 • Genom att du studerar och jämför olika djur för att beskriva hur de är anpassade till sin miljö. 
   

Bedömning:

Bedömningen kommer att ske formativt under arbetsprocessensgång och även genom inlämning av uppgifter.

 

Kunskapskrav samt bedömningen visas i matrisen nedan.

   

Hur kan vi arbeta för att komma dit?  

 • Genomgångar & filmer
 • Läsa och svara på frågor i boken
 • Fältstudier och andra praktiska undersökningar.

Läroplanskopplingar

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Livets uppkomst, utveckling och mångfald samt evolutionens mekanismer. Arvsmassans egenskaper och förhållandet mellan arv och miljö.

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Kroppens celler samt några organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.

Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp och förklaringsmodeller. De biologiska förklaringsmodellernas historiska framväxt, användbarhet och föränderlighet.

Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör biologi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

Matriser i planeringen
Djur med och utan ryggrad
Uppgifter
Adoptera ett leddjur
Djurens Anpassningar

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback