Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Brandkunskap

Backsläntens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Vi planerar att förbereda barnen om brandkunskap.

 

Var är vi: 

(Vad ser vi för intresse hos barnen, barnens förkunskaper.) 

Barnens brandskunskaper behöver uppdateras.

Mål/vad:

(Skriv vad vi vill att barnen ska lära sig, dvs vilket är målet samt lärandeobjektet vi strävar efter i undervisningssituationerna)

  Att informera och förbereda barnen inför en utrymning vid brand. 

Syfte/ varför: 

(Utgå ifrån läroplanen och beskriv varför vi vill erbjuda barnen detta lärande)

Alla barn ska känna sig trygga med våra rutiner vid en ev utrymning.

 

 

Metod/hur:

( Beskriv hur vi ska uppnå målet, vilka aktiviteter som ska genomföras i undervisningen, vad behöver förberedas, vilka frågor kan vi ställa till barnen, förhållningssätt samt barns delaktighet.)

  • Bilder
  • böcker
  • film
  • brandövning
  • samtal om begrepp; brandvarnare, brandsläckare, brandfilt, uppsamlingsplats.
  • besök av brandbil

Dokumentationsmetod: 

(Beskriv på vilket sätt vi ska dokumentera) 

Fotograferar våra övningar som barnen sedan kan reflektera över tillsammans i barngruppen. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter