Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Estetiska uttryck HT -22 Lillhaga förskola

Lillhaga förskola, Nykvarn · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.

Förskolan ska ge varje barn möjlighet att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. 

 

September - Musik, sång och rörelse

(Instrument, rytm, sång, rörelse)

 

Oktober - Skapande och bild 

(Måla med olika tekniker, fotografering, formgivning och konstruktion)

 

November - Drama

(Dramatisera utifrån olika metoder, lek, teater, handdockor, litteraturläsning)

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback