Skolbanken Logo
Skolbanken

Musik och rörelse på Stömne förskola

Stömne förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Vi skapar gemenskap och glädje kring musik och rörelse.

Arbetsområde/tema/projekt: Musik och rörelse

Tidsperiod:34-39

Förskolans namn:  Stömne förskola

Grupp: Alla avdelningar

Barnens ålder: 1-5

År och datum:: 2022 08

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Barnen ska få utforska musik och rörelse på olika sätt. 
-

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)

 

  • Lpfö 18
    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,
  • Lpfö 18
    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  • Lpfö 18
    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-Skapa musik och ljud. Uppleva musik på olika sätt. Hitta gemenskap och glädje kring musik, sång och rörelse. 


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi skapar instrument tillsammans med barn och vårdnadshavare på förskolans upptaktskväll. 
- Sjunger , danslekar och rörelselekar, dramatisera till musik, dansar en bok, målar till musik. Använder oss av ramsor. 

- Skapar hinderbanor på gården.

- Gemensam Miniröris ute på gården. 

- Följer barnens intresse. 

Arbetslagen är ansvarig för genomförandet.  

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Via Unikum, lärloggar
- Trestegs-dokumenten

- Via barnens alster. 

- Dokumentation på avdelningar. 

 

 

Planeringen upprättad av: Alla avdelningar

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback