Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

2 - 3

Bild, år 2-3.

Slaka skola, Linköping · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Genom olika material och tekniker kommer vi att skapa alster som förmedlar olika känslor och budskap!

Period

 

År 2-3.

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

När vi bedömer elevernas arbete tittar vi  på deras förmåga att delta aktivt i bildundervisningen. 

 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

 

Vi kommer kontinuerligt ha muntliga diskussioner kring bilder, där fokus ligger på vad bilden vill förmedla samt vilken teknik och vilket material som använts. Vi kommer också att jämföra bilder från olika epoker och undersöka vilka bilder som finns i elevernas vardag.

 


År 2:

I undervisningen kommer vi att:

- skapa bilder genom att rita och måla med olika tekniker, material och verktyg. Exempelvis vattenfärg, oljepasteller och färgpennor.
- arbeta med både plana och formbara material som papper och naturmaterial.
- skapa bilder på egen hand och efter en mall/instruktion.
- träna på att vika, klippa och limma.
- skapa bilder till en egen text (illustrera t.ex. en saga eller faktatext).

- använda digitala verktyg för att skapa bilder.  

 

 

 År 3:

I undervisningen kommer vi att:


 - lära oss grunderna i färglära.
 - kommunicera med och om bilder.
 - skapa bilder till en egen text (illustrera t.ex. en saga eller faktatext).
 - samtala om några kända konstnärer, titta på deras verk och måla egna bilder inspirerade av konstnären.
 - använda digitala verktyg för att skapa bilder.
 - skapa bilder utifrån ett givet tema, t.ex. hällristningar från forntiden

 

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur arbetet går?

 

Eleverna får muntlig återkoppling under arbetets gång. 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,

förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Återanvändning av bilder, till exempel i kollage.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digitala verktyg.

Etiska frågor som kan uppstå vid framställning och användning av bilder i olika sammanhang.

Olika element som bygger upp form, yta samt för- och bakgrund i en bild, till exempel linjer och färg.

Några verktyg och material för teckning, måleri, modellering och konstruktioner samt för fotografering och annat digitalt arbete med bilder.

Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder och konstbilder.

Bilder ur elevernas visuella kulturer som gestaltar normer och stereotyper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter