Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Stavby Tal åk7

Stavby skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Vad är tal ? Hur är tal uppbyggda och hur räknar vi med dem? I detta arbetsområde lär vi oss mer om hur tal fungerar och de grundläggande räkneregler som gäller när vi räknar.

Syfte

Under första delen av terminen kommer vi arbeta med tal och enheter. Målet är att bli säkrare på grunderna för vårt talsystems uppbyggnad och räkning med de fyra räknesätten samt förstå och träna mer på enheter och enhetsomvandling. Vi ska också träna mer på att räkna med hastighet och tid.

Innehåll

Mål att kunna:

  • Vårt talsystems uppbyggnad med heltal och decimaltal
  • Förstå och konstruera tallinjer
  • Multiplikation och division med 10, 100 och 1000.
  • Avrundning
  • De fyra räknesätten, uppställning och tillämpning 
  • Prioriteringsregler


    På Teams finns planering och arbetsmaterial för att öva mer.Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav matematik åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback