Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

6

Valet 2022

Västra Ramlösa skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Valet 2022

Vad är politik?

Demokrati och diktatur?

Riksdag och regering och deras uppdrag.

Partier och skillnader.

Från förslag till ny lag.

Staten, regioner och kommuner, vad använder de samhällets pengar till?

Valet 2022.

 

Vi kommer att arbeta på olika sätt med Valet 2022 under v.34 - v.37.

Ni kommer att får se filmer, diskutera i smågrupper och i helklass. Läsa i boken PULS, lösa uppgifter i Bingel och göra en mindre gruppuppgift. 

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om samhällsförhållanden, demokrati och mänskliga rättigheter, religion och livsåskådning samt om geografiska och historiska förhållanden,

förmåga att jämföra och reflektera över människors livsfrågor samt förhållanden i samhället under olika tider och på olika platser, och

Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan.

Matriser i planeringen
Demokrati och val
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter