Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Samhällskunskap - Valet

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Finns det några fördelar med att det bara är en som bestämmer eller är det bättre när alla får vara med och bestämma? Hur gör man då? Vem är det som bestämmer i Sverige? Har vi människor så mycket att tycka till om egentligen?

"Samhällskunskap - Valet"

 

Utgångspunkt

Eftersom det är dags för val i Sverige nu passar det bra att arbeta med området som handlar om demokrati och politik.

Konkretisering av målen

För att nå godkända kunskaper ska du visa att du:

-  kan, på ett enkelt sätt, förklara skillnaden på demokrati och diktatur och kunna ge exempel på hur man bestämmer något på ett demokratiskt sätt och på ett diktatoriskt sätt.

-  kan, på ett enkelt sätt, diskutera hur människor kan vara med och bestämma på olika nivåer, ex i skolan, i en kommun, ett land.

-  kan, på ett enkelt sätt, förklara hur lagar kommer till.

För att nå mer än godkända kunskaper ska du visa att du:

-  kan, på ett utvecklat sätt, förklara skillnaden på demokrati och diktatur och kunna ge exempel på hur man bestämmer något på ett demokratiskt sätt och på ett diktatoriskt sätt.

-  kan, på ett utvecklat sätt, diskutera hur människor kan vara med och bestämma på olika nivåer, ex i skolan, i en kommun, i ett land.

-  kan, på ett utvecklat sätt, förklara hur lagar kommer till.

Viktiga begrepp inom området: demokrati, diktatur representativ demokrati, direkt demokrati politiska val, rösträtt beslut, motion, proposition, lag, budget, parti, partiledare, statsminister, minister/statsråd, kommun, region, stat/land

regering, riksdag, parlament, departement val, vallokal, valsedel, rösta, valurna, röstlängd, majoritet, minoritet, mandat

Genomförande

Vi kommer att arbeta i både enskilt, par samt liten och stor grupp. Vi kommer att ha genomgångar, läsa texter, ha flera diskussioner och även en del skriftliga samt varierande arbetsövningar. Du kommer också att, tillsammans med några i klassen, skapa ett eget påhittat parti.

Material:

Vi kommer att se en del filmer från ur.se, sli.se, Binogi och so-rummet.se som handlar om demokrati och politik.

Vi kommer att utgå från boken PULS SO 6.

Vi kommer använda korta informationsfilmer från Binogi och Begreppa.

Dokumentation och bedömning

Du kommer att få visa att du nått målen genom en skriftlig uppgift som handlar om att förklara demokrati och diktatur samt förklara vad det innebär att Sverige är demokratiskt, hur man kan påverka på olika sätt, förklara hur lagar blir till och vem som har ansvar för vad i Sverige utifrån Stat, Region och Kommun.

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.

Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor.

Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

Eleven visar grundläggande kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.

Eleven visar grundläggande kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver enkla samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven för enkla resonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.

Eleven för enkla resonemang om samhällsfrågor utifrån kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med enkla källkritiska argument.

Eleven visar goda kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.

Eleven visar goda kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven för utvecklade resonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.

Eleven för utvecklade resonemang om samhällsfrågor utifrån kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med relativt välgrundade källkritiska argument.

Eleven visar mycket goda kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.

Eleven visar mycket goda kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven för välutvecklade resonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.

Eleven för välutvecklade resonemang om samhällsfrågor utifrån kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med välgrundade källkritiska argument.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter