Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT04

Planering (Ma 4) - HT22

Maja Beskowgymnasiet, Umeå · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Varmt välkommen till kursen.

Ma 4 är på en termin. Nationella prover kommer att genomföras fredag den 16 december (v.50). Därmed är det väldigt viktigt att du ligger alltid i fas med planeringen:

- Ta alltid med rätt material till lektionen (mattebok, rutpapper, penna, sudd, räknare o ev. dator)  

- Var aktiv på lektionen (anteckna, ställ frågor, be om hjälp)

- Börja räkna i god tid (skjut aldrig upp på uppgifter/inlämningar)

- Passa alltid tider till lektionen

Boken innehåller 4 områden:
- Kap 1: Trigonometri
- Kap 2: Derivata
- Kap 3: Integraler
- Kap 4:  Komplexa tal

Följande avsnitt ingår ej i kursen:

Begreppet differentialekvation* s.104-105
Differentialekvationer o matematiska modeller* s.106-107
Absolutbeloppet som funktion* s.137-139
4.5 Bevis o bevismetoder* s.255-263

 

Länk till planeringen:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WRvCEa46zUj7t-VqKfOh4qkarJZsx1YfiZKRNCz2SqY/edit#gid=0 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter