Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål utom nationella minoritetsspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Pedagogisk planering franska Ht 22 V.35-43

Språkcentrum Mölndal, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Eleven kommer att arbeta med arbetsområde tala, läsa och skriva för att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Arbetsområde

Läsa ,skriva och tala

 

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven.

Att göra en muntlig presentation om t.ex. familj. intresse...

Att läsa, skriva och tolka olika slags texter. 

 

 

 

Undervisning och arbetsmetoder.

Vi kommer att arbeta i grupper med hur man gör en presentation och muntligt berättande till olika mottagare, med hjälp av stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation.

Vi kommer att läsa och skriva olika typer av texter, förstå tolka och diskutera innehållet, vi kommer även att förklara nya begrepp samt synonymer och motsatsord.

 

 

Eleven har uppnått målen när hen 

 

 

Kan läsa, skriva och tolka olika texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag.

Kan göra en muntlig presentation med hjälp av stödord, bilder och digitala medier.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Synonymer, motsatsord och andra relationer mellan ord.

Strategier för skrivande av olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag.

Texters innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Muntliga presentationer och muntligt berättande med anpassning till olika mottagare. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback