Skolbanken Logo
Skolbanken

Stopp! Min kropp

Björkås skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Målet är att eleverna ska kunna säga ifrån när någon tar på dem, tar upp dem i knäet eller på annat sätt är närgången på ett sätt som göra att barnet känner sig obekvämt. STOPP/NEJ gäller för både vuxna och barn. Vad är en bra eller en dålig hemlighet? Vad är integritet? Vad är ett nättroll och vart kan jag stöta på dem? Hur ska jag agera om något inte känns rätt? Nu ska vi arbeta med värderingar och vikten av att visa sig själv och andra respekt, att våga sätta gränser för sig själv och även respektera andras. Vi kommer arbeta med bland annat materialet "Stopp min Kropp!"

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Få kännedom om begreppen: integritet, samtycke, stopp min kropp, bra och dålig hemlighet
 • Veta några tillfällen där du får lov att bestämma själv över din kropp, t.ex. om du vill ha en kram, om någon får känna på din tröja mm
 • Veta vilka delar på din kropp som är dina privata delar
 • Bra och dåliga hemligheter, hur känns de olika?
 • Om känslor och hur du kan hantera dem
 • Vad betyder ett nej eller ett stopp?
 • Hur kan man visa ett nej?
 • När är det ok att krama eller röra någon?
 • Få kännedom om olika funktionsnedsättningar

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att;

 • Se olika filmer kopplat till temat
 • Genomgångar med bildstöd
 • Öva på att tyda kroppsspråk
 • Lyssna, reflektera och diskutera med hjälp av bildstöd
 • Respektera varandras olikheter och olika funktionsnedsättningar
 • Dramaövningar utifrån materialet på "Rädda barnens hemsida" samt "Superhjälparna". Stenciler, diskussioner, böcker och sånger.
 • Tala om kroppsdelar som är kopplat till din integritet
 • Böcker samt ljudböcker från Polylino
 • Prata om nättroll, i vilka spel/appar kan du stöta på dem och hur ska du då agera?

Vad som kommer att bedömas:

 • Att du förstå de olika begreppen och förstår dess innebörd som tex integritet, samtycke, nej -stopp

Hur du får visa vad du kan:

 • Medverka och delta på lektionerna samt de olika drama-övningarna

 

Tips på länkar:

Stopp min kropp. https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/stopp-min-kropp/

ttps://unicef.se/barnkonventionen


Läroplanskopplingar

tar avstånd från att människor utsätts för våld, förtryck, diskriminering och kränkande behandling samt medverkar till att hjälpa andra människor

Mänskliga rättigheter inklusive alla människors lika värde och barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Vardagliga moraliska frågor och livsfrågor, till exempel utanförskap, kränkningar, jämställdhet, sexualitet och vad som är viktigt i livet.

Sociala skyddsnät för barn i skolan och i samhället.

Hur digitala och andra medier kan användas ansvarsfullt.

De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.

Eleven medverkar i att visa kunskaper om samhällsförhållanden, demokrati och mänskliga rättigheter, religion och livsåskådning samt om geografiska och historiska förhållanden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback