Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PEDPEG0

Delkurs 1 planering, genomförande, utvärdering

Sannarpsgymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

I detta moment kommer ni träna er kommunikations / ledarskapsförmåga samt utveckla era färdigheter att jobba mot ett mål. Er praktiska slut produkt blir studietekniksdagen (obligatorisk närvaro) samt en teoretisk inlämning kopplad till begrepp/ teori.

Pedagogiskt ledarskap

Delkurs 1: Planering, genomförande, dokumentation och utvärdering

 

                Tidsperiod: v 34 – 40

Lektionstider tisdagar och torsdagar ( SA D)  onsdagar och torsdagar ( SA C)

Läroboken kapitel 9 inklusive Powerpoint och lektionsaktiviteter
på sidan 71 finns imgd modellen
 ( ej 176-177) ( ej 181-183) (ej 186-190) (ej 192-193)

 

Vi arbetar med följande struktur i delkursen: 

1. Genomgång av grundbegrepp och genomgång av begrepp och teorier

2. Planering av studietekniksdagen

3. Genomförande av studietekniksdagen

4. Utvärdering samt arbete med slutuppgift. 

 

Exempel på teorier och begrepp att lära dig:

Mål (övergripande och delmål. Långsiktiga och kortsiktiga mål), vision, resultat, syfte, planering, (övergripande och detaljerad)


Planering  SA – C   ons kl 12.30 tors kl 8.10

V.34

Hjärtligt välkomna till kursen pedagogiskt ledarskap. Intro DK 1: 
föreläsning: Planering syfte och metod; ” jag skulle till Stockholm men hamnade i Malmö”

V. 35

Föreläsning: IMGD – modellen, grupprocesser                                                                                                        Heldag1 september:  ”Din röst räknas!

V. 36

Föreläsning: Gibbs reflektionscirkel

V. 37

Förberedelse i grupper

V. 38

Studieteknikdagen fredagen den 24/9.

V. 39

Arbete med slutuppgift; inlämning den 30 / 9 i Unikum
Pass 2 Leta praktik plats , återkoppla plats senast den 7 oktober.

V. 40

Intro DK 2. Ledaren i samhället  tisdagen den 4 oktober kl 8:30

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Delkurs 1. Planering, genomförande och utvärdering
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter