Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 2

Våra fyra årstider

Vasaskolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Hur ser det ut i naturen under året? Hur kan du beskriva de olika årstiderna? Vilka högtider firar vi under året?

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska utveckla din förmåga att:
- beskriva och ge exempel på hur naturen förändras under året
- använda olika begrepp inom arbetsområdet (t.ex. årstider, månader, veckodagar, väder, högtider mm)

Hur ska vi lära oss detta?

 • Du får lyssna och delta i gemensamma genomgångar.
 • Du får se på olika filmer.
 • Du får dokumentera med hjälp av bilder och enkel text.
 • Du får göra praktiska observationer i skolans närhet.
 • Du får jobba både enskilt och tillsammans med andra.
 • Du får lyssna på sagor och enkla berättelser.

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • berätta hur naturen ändras under olika årstider.
 • använda de ord och begrepp som anknyter till arbetsområdet.

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa din förmåga genom att:

 • berätta muntligt vad som kännetecknar de olika årstiderna.
 • dokumentera på olika sätt.
 • muntligt berätta veckodagarna, årstiderna och månadernas namn.
 • berätta om några högtider som infaller under året.

Läroplanskopplingar

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback