Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

5

Teknik åk 5

Hallsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Under tekniken kommer vi arbeta med teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Planering:

  • Att bygga hus. Du kommer få designa ett hus med dess nödvändiga funktioner, arbetet sker digitalt.
  • Teknik som ämne. Du kommer få kunskap om tekniska föremål och träna dig i att analysera tekniskt.
  • Tekniska lösningar i hemmet. Vad har vi för behov av teknik i hemmet och hur har man löst dessa?
  • Hållfasthet. Varför hållfasthet är viktigt.

Läroplanskopplingar

kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Eleven ger exempel på tekniska lösningar och beskriver på ett enkelt sätt några av deras för- och nackdelar för individ och miljö samt hur de har förändrats över tid.

Eleven genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten på ett delvis genomarbetat sätt. I arbetet bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ. Eleven gör dokumentationer där intentionen i lösningen till viss del är synliggjord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Förslag på en teknisk lösning
Identifiera ett problem i skolan
Ett hus och dess nödvändiga funktioner

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback