Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

1

Musik åk 1 Ryrsjöskolan

Ryrsjöskolan, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt.

Syftet med undervisningen

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Centrala innehållet

Du kommer att utveckla din förmåga att

  • sjunga tillsammans med andra
  • uttrycka dig på olika sätt genom sång och rörelse
  • härma enkla rytmer och spela med rytminstrument
  • uppleva olika slags musik

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

  • sjunga många olika sånger både med och utan rörelser.
  • leka lekar med ljud- och musikanknytning.
  • träna rytmik , med rytminstrument och rörelselekar.
  • lyssna och uppleva olika sorters musik.
  • sjunga unisont

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- delta och sjunga tillsammans med andra
- uttrycka dig på olika sätt genom sång och rörelse
- härma enkla rytmer och spela med rytminstrument


Läroplanskopplingar

förmåga att sjunga och spela i olika musikaliska former och genrer,

Sång och spel i olika former. Unison sång, kanon, växelsång och ensemblespel.

Imitation och improvisation med röst, rörelse och instrument.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten och hur den kan användas för musikaliska uttryck genom variation av klang, rytm och dynamik.

Slagverksinstrument, stränginstrument, tangentinstrument och digitala verktyg för musicerande och musikskapande.

Associationer i form av tankar, känslor och inre bilder som uppkommer genom musikupplevelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter