Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6 - 9

Moderna språk 6 - 9

Hallenskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Att lära sig ett nytt språk innebär att öva upp sin förmåga att tala språket, skriva språket, höra och läsa språket. Även om vi vissa perioder intensifierar arbetet kring en viss förmåga, är det generellt så att samtliga förmågor övas mer eller mindre under varje enskilt arbetsområde. Exempelvis övar vi hörförståelse genom att lyssna på längre berättelser/böcker på målspråket, men vi läser samtidigt med i boken, samtalar om innehållet samt skriver olika texter i anslutning. Att göra olika planeringar för de olika områdena känns därför inte aktuellt. I denna planering kommer alltså de olika förmågorna presenteras, hur vi i klassrummet arbetar för att du ska kunna utveckla dessa förmågor, samt hur läraren bedömer att du har utvecklats.

Vad arbetar vi med?

Vi arbetar varje vecka med olika färdigheter, som du finner här nedan:

Hur arbetar vi i klassrummet?

Vi

- läser, översätter och samtalar om texter av olika slag

- lyssnar på dialoger, nyheter, filmer, böcker och annat ljudmaterial,

- skriver olika slags texter, med olika syfte, dels för att berätta och informera, men ibland också för att medvetandegöra olika grammatiska fenomen,

- samtalar såväl förberett som spontant utifrån olika uppdrag, olika syfte och med utgångspunkt i olika inspirationskällor,

- har spontana rollspel såväl som  förberedda teater- och dialoguppspelningar,

- spelar in oss själva och lyssnar på egna och varandras inspelningar, för att förbättra vårt uttal och vår intonation, samt ge varandra feedback,

- övar grammatiska strukturer, för att förtydliga och berika vår kommunikation,

- samtalar om historia och kultur, våra erfarenheter från möten med landets kultur

Hur blir du bedömd?

Med jämna mellanrum ges oförberedda och förberedda förhör i form av

 

- hörförståelse - nyheter, dialoger, text/ bokavsnitt mm.

- läsförståelse - nyheter, dialoger, text/ bokavsnitt mm.

- textskrivning - fri uppsats, återberätta något vi hört, sett eller läst.

 

Den muntliga förmågan bedöms dels

 

- genom förberett tal, till exempel att återberätta något vi hört eller sett/ läst. 

- genom muntliga par- eller helklassövningar under lektionstid, samtala, berätta för varandra, beskriva olika saker, ställa frågor till varandra m.m.

- i spontana samtal med läraren under lektionstid om vardagliga saker som väder, kläder, mat mm.

-i rollspel och dialoger, som spelas upp eller spelas in.

- i inspelningar av olika slag, tex egna berättelser i ljud och bild mm.

 

Förståelsen för språkets grammatiska struktur bedöms dels

 

- genom grammatikövningar

- genom samtal under skriv- och läsövningar

- genom förberedda/ oförberedda grammatikprov

- genom förberedd/ oförberedd uppsatsskrivning

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback