Skolbanken Logo
Skolbanken

Verksamhetsplanering 22/23

Förskolan Hellbergs väg, Falun · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Avdelning GULs prioriterade strävansmål ur Lpfö18.

Våra prioriterade strävansmål utifrån barngruppens behov, intressen och våra egna tankar utifrån vårens Lpfö-enkät.

 

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

Metod:

Vi kommer att använda oss av barnlitteratur inom området samt bilder och texter ur barnkonventionen. Vi använder även ett ritmaterial som utgår från barnkonventionen så varje barn får göra en egen "bok". Vi samtalar och diskuterar om allas lika värde och våra rättigheter.

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

Metod:

Vi arbetar aktivt med sagor, berättelser och filmer. Vi skapar utifrån berättelser vi hört och sett, barnen har boksamlingar, fri tillgång till flanosagor, kataloger, böcker, både digitalt och analogt. I appen polyglutt kan barnen höra sagor på olika språk. Vi använder en dokumentkamera för att förstora bilder så barnen lättare kan titta även i större grupp. Vi diskuterar berättelser och reflekterar tillsammans.

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

Metod:

Vi vistas tillsammans i naturen och tittar på vår närmiljö. Vi kommer få hjälp av dockan "Maja" och boken "Maja tittar på naturen". Tillsammans utforskar vi miljön runt oss och samtalar om naturresurser, källsortering, pollinering etc. 


Läroplanskopplingar

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback