Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål utom nationella minoritetsspråk

·

Årskurs:

4 - 6

ÅRSTIDER - MEVSİMLER (Turkiska)

SpråkCentrum, Huddinge · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Under den här planeringen kommer vi att undersöka-, prata-, samtala-, rita-, måla-, titta på filmen-, läsa- och skriva om årstider samt jämföra årstider i Sverige med årstider i Turkiet. Bu planlama süresince mevsimlerle ilgili konuşacağız, sohbet edeceğiz, resim çizeceğiz, filme bakacağız, okuyacağız ve yazacağız. Aynı zamanda İsveç’teki mevsimler ile Türkiye’deki mevsimleri karşılaştıracağız.

Terminsplanering, ämnet modersmål läsår 2022/2023, Ht-22

Språk: Turkiska

 

 

TEMA: ÅRSTIDER / MEVSİMLER (4-6)

(v. 34-37) 

CENTRAL INNEHÅLL

 

Läsa och skriva

- Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

- Strategier för skrivande av olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag.

- Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

- […. Olika] hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

Tala, lyssna och samtala

- Samtal om egna och andras upplevelser samt om vardagliga företeelser och händelser.

- Muntliga presentationer och muntligt berättande med anpassning till olika mottagare. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation.

 

Texter

- Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, sagor och sägner från områden där modersmålet talas. […..]

- Beskrivande, förklarande [….] texter för barn och unga med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.

- Texters innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

 

Språkbruk:

- Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

- Synonymer, motsatsord och andra relationer mellan ord.

 

Kultur och samhälle

- Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

 

Aktivitet

-Genomgång: årstider, dagar, månader.

-Berätta, samtala  och skriva om sommar lovet.

-Berätta om vad vi lärde oss förra läsåret.

-Berätta om dina förväntningar och önskningar inför det nya läsåret. 

-Rita och måla om årstider.

-Att lära sig vilka månader ingår i årstiderna.

-Att göra en skogspromenad för att observera och undersöka ändringar i naturen under höst.

-Att arbeta med årstidernas färger och kläder.

-Att läsa texter om årstiderna.

-Att titta på filmer om årstiderna och återberätta. 

-Att skriva och jämföra årstiderna mellan Sverige och Turkiet.

-Att ta reda på vad som händer med väder, djur och växter när det blir årstidsväxlingar.

-Att arbeta med ordklasser.

-Att arbeta med meningsbyggnad och jämföra med svenska.

 

 

 Bedömningskriterier

Jag kommer att bedöma din förmåga att

-göra observationer av hur naturen förändras med årstiderna och att skriva om det.

-berätta om förändringar i naturen vid årstidsväxlingar.

-redogöra hur djur anpassar sig till olika årstider.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback