Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2 - 0

Material

Kvarnbäcksskolan, Haninge Grundskolor · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Temat syftar till att ge eleverna kunskap om olika materials egenskaper och användning.

Eleverna gör handleken sten, sax och påse. Eleverna diskuterar olika bilder, namnge olika material som finns på bilden och sedan berättar vad de är gjorda av, varför de är tillverkade och vilka egenskaper har materialen.E

Görande mål- Eleverna tittar på olika bilder, skriver namn på material och drar streck till vad sakerna är gjorda av.

 

Experimentet handlade om material med olika egenskaper.

Begrepp; genomskinligt, hårt, lät, tungt, lätt att forma, stark. håller bra och går lätt sönder.

 

Se matris

 

 


Läroplanskopplingar

ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback