Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Drama F-klass

Österslövs skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

I dramat kommer du att lära dig uttrycka olika känslor och få använda din fantasi.

Mål

- lära känna dina klasskamrater och vad de heter

- våga lita på dina klasskamrater

- våga stå inför gruppen och visa upp en pantomim

- göra en liten teater tillsammans

- visa känslouttryck

- ge varandra massage

 

Arbetssätt:

- inskolningslekar

-trygghetsövningar

- pantomimer och improvisationer

- inlevelseövningar

-kontaktövningar


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback