Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

3

Learn English år 3

Schubergstorpsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 8 september 2022

Under detta läsåret kommer vi att arbeta med boken Learn english och där följer vi familjen Robinson och deras vänner. Vi kommer tillsammans och enskilt att träna förmågor som ex, lyssna, tala, samtala, läsa och skriva.

När vi arbetar med engelska under år 3 kommer vi att:

 • träna på att prata engelska (ord, enkla fraser, enkel dialog) som har anknytning till din vardag
 • träna på att att lyssna, läsa och förstå det engelska språket, anpassat till elevernas nivå
 • träna på att lyssna och förstå enkla instruktioner och beskrivningar
 • prova att skriva enkla engelska ord och fraser

Elevens mål

Du ska kunna:

 • säga engelska ord, fraser och meningar som har anknytning till din vardag 
 • prata engelska med dina klasskamrater (enkla fraser och enkel dialog)
 • förstå enkla vardagsnära instruktioner och beskrivningar på engelska
 • lyssna på engelskt tal med hjälp av film, musik och din lärare
 • skriva enkla engelska ord och meningar.

Bedömning

 • Du kan säga engelska ord, fraser och meningar
 • Du pratar enklare engelska med dina klasskamrater
 • Du lyssnar på engelskt tal
 • Du förstår enkla instruktioner och beskrivningar
 • Du kan skriva enkla engelska ord och meningar.

Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med illustrationer.

Enkla dialoger och samtal.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.

Enkla samtal.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris för engelska åk 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback