Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Rim och ramsor

Österslövs skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

För att uppfatta rim måste man LYSSNA PÅ hur ordet LÅTER, i stället för att tänka på vad det betyder.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • leka med språket, nonsensrimma
 • rimma till bilder
 • lyssna om ord rimmar
 • fylla i rimord i ramsor
 • förklara varför orden rimmar
 • känna igen olika ramsor

 

 

Centralt innehåll

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.

 

Undervisning och arbetsformer

 Du arbetar enskilt, i par och i grupp med:

 • att lyssna på och klappa rytmen till ramsor
 • språklek med rimövningar, nonsenrimma, lyssna efter rim-par, komma på egna rimord till ett givet ord, leta rim i meningar
 • att måla bilder till rim och ramsor
 • att spela rim-memory
 • att lyssna och prata i språksamlingen

 

 

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback