Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5

Koll på NO 5 Europas sista vildmark åk 5

Tingvallaskolan, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Varför har renen hårig mule? Finns det blommor med päls? Kan granar ha skägg? Vems spöklika skratt hörs i skogen? Detta och mycket mer kommer du att få lära dig när vi arbetar med Europas sista vildmark.

Mål

När du arbetat med detta område ska du kunna:

 • ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan leva där
 • vad som menas med växtzoner
 • förklara hur vi människor påverkar fjällens och Alpernas natur
 • berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna

Undervisning

 • Du kommer att få lyssna till din lärare som berättar.
 • Se filmer.
 • Göra uppgifter individuellt och i grupp i arbetsboken.
 • Arbeta kring olika frågeställningar individuellt och med en kamrat.

Bedömning

Efter området ska du skriftligt eller muntligt kunna svara och ge exempel på:

 • rovdjur som lever i fjällen.
 • några djurarter som lever i fjällen.
 • en näringskedja där du har arter från fjällnaturen med.
 • 3 saker som människan använder fjällen till och förklara hur den användningen kan påverka och förändra naturen i fjällen.
 • varför många fåglar kommer till fjällen under sommaren
 • varför lämmeln är så viktig för många arter i fjällen
 • olika anpassningar som behövs för att leva i fjällen

Du kommer få göra ett prov där du får poäng och en kort skriftlig bedömning från din lärare.


Läroplanskopplingar

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

Hur djur, växter och svampar kan identifieras och grupperas på ett systematiskt sätt, samt namn på några vanligt förekommande arter.

Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Kritisk granskning och användning av information som rör biologi.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
NO prov Europas sista vildmark oktober 2017

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback