Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

F

Musik Förskoleklass

Österslövs skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 4 september 2023

I musik kommer du att få lära dig nya sånger.. Du kommer att få sjunga och spela tillsammans med dina kamrater. Du kommer att få vara med och skapa musik genom att använda dig av bl.a. rytmer och rörelser. Du kommer att få prata om musik som vi har lyssnat på tillsammans.

 

Vad ska jag lära mig?

Du ska få lära dig

 • nya sånger i olika genrer
 • att använda rösten och kroppen på olika sätt tillsammans med musik
 • om takt och rytm
 • att använda olika rytminstrument

 

Hur ska jag lära mig?

Du ska få lära dig genom att 

 • lyssna på olika sorters musik och sjunga tillsammans.
 • lära dig sånger som på olika sätt hänger ihop med våra årstider och högtider
 • delta i olika sorters sång- och rymtlekar
 • öva på takter, pulser och tempo genom att spela på rytminstrument, klappa, röra oss, dansa och prata om det vi gör.
 • prova på att använda rytminstrument.
 • måla till musik och pratar om musiken som vi lyssnat på.

Hur ska jag visa vad jag lärt mig?

Det gör du genom att du

 • spelar på rytminstrument tillsammans med andra
 • sjunger tillsammans med andra
 • skapar musik i olika former genom att använda dig av bild, ljud, rytmer och rörelser
 • pratar om musik du lyssnat på

Läroplanskopplingar

förmåga att sjunga och spela i olika musikaliska former och genrer,

förmåga att skapa musik samt uttrycka och kommunicera tankar och idéer i musikalisk form, och

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Imitation och improvisation med röst, rörelse och instrument.

Associationer i form av tankar, känslor och inre bilder som uppkommer genom musikupplevelser.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback