Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Människokroppen

Vikingaskolan, Haninge FSK/GR · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Vi utvecklar vår kunskap om människokroppen.

Människokroppen

Syfte

  • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa och ekologisk hållbarhet.
  • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll:

Kropp och hälsa

  • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Genomförande:

Bilder, naturliga modeller, filmer, faktatexter med tillhörande frågor, praktiska övningar, dokumentation, samtal och diskussioner.

Begrepp

Kropp, skelett, muskel, hjärta, blod, blodomlopp, pumpa, tarm, magsäck, tunntarm, tjocktarm, ändtarm, lugna, matstrupe, luftrör, njure, matsmältning, hud, hjärna, signal, kammare, blodkroppar, ryggrad, revben, nyckelben, lårben, kranium, adrenalin, puls, sinnen, lukt, hörsel, doft, känsel, syre, koldioxid, vita och röda blodkroppar.

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven visar grundläggande kunskaper om natur, kropp och hälsa, kraft och rörelse samt material och ämnen. Utifrån egna upplevelser och utforskande av närmiljön beskriver eleven enkla naturvetenskapliga samband i naturen och människokroppen. Utifrån tydliga instruktioner utför eleven enkla fältstudier, observationer och experiment.

Matriser i planeringen
Människokroppen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter