Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

INI

Hugos

Milnergymnasiet grundsärskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Hugo Individ och samhälle

Hugo INI


Läroplanskopplingar

1) Kunskaper om samhället och människors livsvillkor under olika tidsperioder och på olika håll i världen.

2) Förmåga att kommunicera om aktuella samhällsfrågor.

3) Förmåga att reflektera över livsfrågor.

Sveriges politiska system med partier och val.

Samhällsfunktioner, till exempel Försäkringskassan, polisen samt hälso- och sjukvården.

Metoder för att söka information om och få kontakt med olika verksamheter i samhället.

Olika yrkesområden och vad de bidrar med.

Mediekommunikation, till exempel tidningar och sociala medier. Reklamens påverkan på människors levnadsvanor och köpbeslut.

Värdegrund, jämställdhet och demokrati samt alla människors lika värde.

Konflikter och konfliktlösning. Hur man kan hantera olika intressen och åsikter.

Skildringar av Sveriges och andra länders historia och kultur, till exempel genom litteratur och muntliga berättelser.

Kristendomens påverkan på kulturen i det svenska samhället, till exempel helgdagar och ritualer.

Eleven berättar om samhället. Utifrån samtida och historiska skildringar av världen beskriver eleven människors livsvillkor.

Eleven kommunicerar om aktuella samhällsfrågor och nyheter. Dessutom kommunicerar eleven om livsfrågor och elevnära etiska frågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback