Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

NAO

Hugo NAO

Milnergymnasiet grundsärskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Hugo Natur och miljö

Hugo Natur och miljö


Läroplanskopplingar

1) Förmåga att kommunicera om frågor som rör hälsa, natur och miljö.

2) Förmåga att lösa matematiska och tekniska problem i vardagen.

Hygien och hälsovård, till exempel smittspridning.

Växter, djur och deras livscykler, till exempel en tall från frö till frö.

Årstidsväxlingar, solen, månen och stjärnorna.

Några vanliga energikällor, till exempel vattenkraft, vindenergi och olja.

Tidsuppfattning, till exempel begreppen dåtid, nutid och framtid. Tidsintervall, till exempel raster i minuter, sommarlovets längd i veckor och antal månader på året.

Måttenheter för tid och mätning av tid med olika redskap, till exempel klocka, timer eller timglas.

Problemlösning med de fyra räknesätten. Rimlighetsbedömning, överslagsberäkning, huvudräkning och användande av digital teknik.

Teknik i vardagen, till exempel telefon, dörr och stege.

Elektricitet, dess användning och risker.

Problemlösning av praktisk karaktär inom ämnesområdet, till exempel mätningar, jämförelser och uppskattningar.

Eleven kommunicerar om frågor som rör hälsa, natur och miljö. Eleven berättar då om människokroppen, växter, djur och natur.

Eleven löser enkla matematiska problem i vardagen. Dessutom använder eleven vardagsteknik.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback