Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SPR

Hugo SPR

Milnergymnasiet grundsärskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 16 september 2022

Hugo Språk och kommunikation

Hugo Språk och kommunikation


Läroplanskopplingar

1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.

2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.

3) Förmåga att söka och tolka information.

Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.

Samspelets olika faser: initiera, upprätthålla och avsluta.

Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.

Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.

Kommunikation om känslor. Hur känslor kan uttryckas, beskrivas och tolkas.

Berättelser och litteratur från Sverige och andra delar av världen.

Minnesstöd i vardagen, till exempel bilder, fotografier och scheman.

Information från olika källor, till exempel skyltar som visar på öppettider, övergångsställe och järnvägsstation.

Engelska ord och meningar, muntliga eller skriftliga, samt vardagsfraser.

Vanliga informationsord på engelska, till exempel stop, on och exit.

Kultur från delar av världen där engelska används, till exempel musik och film.

Eleven kommunicerar och samspelar i bekanta sammanhang och miljöer. I kommunikationen använder eleven ord, begrepp eller alternativa uttryckssätt på ett i sammanhanget relevant sätt. Eleven läser och skriver elevnära ord.

Eleven visar sin förståelse för språket i kommunikativa uttryck och elevnära ordbilder genom att återberätta innehållet. Dessutom tolkar och beskriver eleven det språkliga budskapet.

Eleven söker elevnära information från olika källor. Eleven kommunicerar också om informationen och källorna.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter