Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Kompissolen- så formar vi en trygg lärmiljö

Lackarebäcksskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Vi pratar om känslor. Hur man är en bra kompis och hur man inte vill att en kompis ska vara. Vad gör du för att vara en bra vän? Vad gör dej glad? Vad gör dej arg? Hur gör man om någon är ledsen? Vad ska man göra om man blir riktigt arg?

Syfte.

Syftet med kompissolen är att alla ska känna sig trygga med varandra och kunna backa tillbaka och komma ihåg vad ”vi” sa om hur vi vill bli bemött av våra vänner. Hjälpa barnen med problemlösning och bygga ett fint självförtroende.

Vi vill ha roligt tillsammans. Vi vill bli bra kompisar som lyssnar och tar hand om varandra. 

Vi vill att alla ska må bra i skolan. Därför uppmärksammar vi positivt beteende och bemöter negativa situationer, kommentarer och liknande med att tydligt visa på hur vi är med varandra.

Vi har en tydlig och daglig dialog med vårdnadshavare och tror på att trygga föräldrar ger trygga barn.

 

Metod.

Vi gör en kompissol
I halvklass pratar vi om och skriver ner hur vi är bra kompisar med varandra.

Vi tränar på att prata inför- och lyssna på varandra.

Skriver ner deras åsikter på solstrålarna och sätter upp på väggen.

Barnen får klippa ut strålarna själva och vi pratar igenom vad som står på dem och sätter upp strålarna på väggen tillsammans med hela/alla barnen.

Vi använder oss av materialet Djuren på Djuris börjar skolan från UR.


Utvärdering och analys.

Vi kan backa tillbaka och visa barnen vad de har sagt med sina egna ord vid ev. Konflikt eller när de har gjort något bra/fint för sina vänner.  Vi utvärderar på avdelningsplanering samt planeringsdagar.

 

 


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter

respekterar andra människors egenvärde samt deras kroppsliga och personliga integritet

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback