Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Teknik - de mäktiga fem

Linehedsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Teknik - De mäktiga fem. Skruven, hjulet, kilen, lutande planet och hävstången

Planering - De mäktiga 5 – Skruven, hjulet, kilen, lutande planet och hävstången.  Linehedsskolan 2022/2023

Årskurs 3

 

 

Syfte:

Undervisningen ska ge eleverna möj­ligheter att reflektera över teknikens historiska utveckling. Därmed får de bättre förutsättningar att förstå samtidens tekniska företeelser, hur tekniken och samhällsutvecklingen påverkar varandra samt hur teknik kan användas på ett ansvarsfullt sätt.

 

Centralt innehåll:

   Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

   Hur några föremål i elevernas vardag används och fungerar. Enkla me­ka­nis­mer, till exempel i verktyg och leksaker av olika slag. Begrepp som an­vänds i samband med detta.

 

Kunskapskrav:

Eleven har förståelse för de mäktiga fem och vet vart man kan hitta någon av de mäktiga fem i deras vardag.

 

Mål:

 

·       Du ska veta vad de mäktiga fem är för något.

·       Du ska veta vart man kan hitta de mäktiga fem i din närhet.

 

Genomförande:

·       Delta på gemensamma diskussioner och genomgångar.

·       Bearbeta fakta på olika sätt som till exempel se på faktafilmer och skrivna faktatexter

·       Experimentera kring vart man kan hitta de mäktiga fem

·       Begreppsövningar med ämnesord

Begrepp under arbetsområdet:

Mäktiga fem, skruv, hjul, lutande plan, kil, hävstång

 

Bedömning:

Du visar att du kan genom att:

 

Godtagbara kunskaper:     

·       Du kan med stöttning förklara de mäktiga fem.

·       Du kan med stöttning beskriva var man kan hitta någon av de mäktiga fem.

 

Mer än godtagbara:

·       Du kan förklara de mäktiga fem.

·       Du kan beskriva var man kan hitta någon av de mäktiga fem.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Teknik - de mäktiga fem
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback