Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

FÖRFÖR01

Företagsekonomi 1 - Intro

Fredrika Bremergymnasiet, Haninge GY · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Välkommen till kursen Företagsekonomi 1 - här kommer du lära dig grunderna för att i framtiden exempelvis kunna driva ett eget företag.

Kursen innehåller momenten Entreprenörskap, Affärsidé, Kalkyler, Bokföring, Bokslut, Marknadsföring och Projekt.

Länk till intro ppt: https://docs.google.com/presentation/d/1uFjx-9Fb0zL4Pl__GrQCEWPbaxIOTXzK/edit?usp=sharing&ouid=107953541094388431730&rtpof=true&sd=true 

 

 

Kalendervecka Block Måndag Torsdag Examination Kalendervecka
34 INTRO Intro år 1, ingen lektion Intro Fek1   34
35 1 FÖRETAG I SAMHÄLLET Kap 1 Kap 1 - välj entreprenör/företag   35
36   Kap 2 Eget arbete ta reda på fakta   36
37   Kap 2 - beskriver produkter etc Kap 3   37
38   Kap 3 + hållbarhet + presentationsteknik Arbete med affischen   38
39   Förbereda presentation EXAMINATION kap 1-3 (5-10 min) Kapitel 1-3 Presentation 39
40 2 FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL FÖRETAG Kap 4 Kap 5   40
41   Kap 5 Kap 6   41
42   Kap 6 Repetition   42
43   EXAMINATION kap 4-6   Kapitel 4-6 Miniaffärsplan 43
höstlov         höstlov
45 3 KALKYL Kap 10 Kap 10   45
46   Ingen lektion pga utvecklingssamtal Kap 11   46
47   Kap 11 Kap 12   47
48   Kap 12 Repetition   48
49   EXAMINATION kap 10-12   Kapitel 10-12 Skriftligt prov 49
50 4 BUDGET Kap 13 Kap 14   50
51   Läxförhör Lov   51
jullov         jullov
2   Lov     2
3 8 PROJEKT       3
4         4
5       Kapitel 26-28 5
6 5 BOKFÖRING Kap 15 Kap 15   6
7   Kap 16 Läxförhör   7
8   Kap 17 Kap 17 Kapitel 15-18 8
sportlov         sportlov
10   Kap 18 Kap 18   10
11   Repetition + fördjupning Repetition + fördjupning   11
12   Repetition EXAMINATION kap 15-18   12
13 6 BOKSLUT Kap 19     13
14       Kapitel 19-21 14
påsklov         påsklov
16         16
17     EXAMINATION kap 19-21   17
18 7 MARKNADSFÖRING Kap 22-23 Lov   18
19   Kap 22-23 Kap 22-23   19
20   Kap 24-25 Lov   20
21   Kap 24-25   Kapitel 22-25 21
22 UTRO Tid för rester ons Utvärdering kurs   22
23   Lov Studiedag   23
24   Avslutning Fek1 Lov  

Läroplanskopplingar

Kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Förmåga att reflektera över företagens ansvar för en hållbar utveckling samt över demokratiska värderingar, etik och genus i samband med ekonomiskt beslutsfattande.

Kunskaper om olika typer av företag samt deras villkor i form av lagar och andra bestämmelser och andra förutsättningar som påverkar företagens verksamhet.

Kunskaper om hur man startar och driver företag och hur olika funktioner inom företagen samverkar för att förverkliga en affärsidé.

Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa.

Förmåga att med källkritisk medvetenhet identifiera och analysera företagsekonomiska frågeställningar samt att reflektera över resultatet.

Förmåga att leda processer samt att omvandla idéer och teoretiska kunskaper till praktiska och målinriktade aktiviteter. Förmåga att utvärdera arbetsprocesser och resultat.

Förmåga att använda relevant teknik som ett redskap för kommunikation, beräkning, informationssökning, presentation och dokumentation i företagsekonomiska sammanhang.

Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.

Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.

Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering.

Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut.

Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring.

Grundläggande projektmetodik i samband med enkla företagsekonomiska projekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback