Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Engelska år 6 Good Stuff gold

Skolbyns skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Ni kommer att arbeta med texterna i läroboken. Texterna är av varierande slag och handlar om många olika ämnen. Texterna ska läsas och översättas och användas som grund för muntliga och skriftliga övningar. Vi kommer också att använda digitala medier.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom att läsa, översätta, göra skriftliga och prata om texter blir du bättre på att:

  • förstå engelska
  • prata engelska
  • skriva engelska

Detta kommer att bedömas

Din läs- och hörförståelse kommer att bedömas kontinuerligt,men också vid särskilda provtillfällen.

Din förmåga att skriva engelska kommer att bedömas när du gör olika skrivuppgifter.

Din förmåga att prata engelska kommer att bedömas kontinuerligt i klassrummet och även vid olika samtalstester.

Arbetsformer

  • Ni kommer att få läsa texter om olika ämnen i läroboken.
  • Ni kommer att få skriva texter av olika slag.
  • Ni kommer att se på serier om engelsktalande ungdomar, med engelsk undertext.
  • Ni kommer att få prata engelska.
  • Ni kommer att använda olika sidor på nätet för att träna på läs-och hörförståelse och uttal.
  • Ni kommer att få gå igenom och träna på olika grammatiska moment.

Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.

Dialoger, samtal och intervjuer.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital.

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback