Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Hållbar utveckling

Rosenapelgatan 22 förskola, Göteborgs Stad · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Social och kulturell hållbarhet

Aktivitet 1: Skogsutflykt

Vad: ” Skogsutflykt” riktar sig mot social och kulturell hållbarhet där fokus ligger på barnens samverkan mellan varandra och deras omgivningen.

Vem: Alla barn och pedagoger är delaktiga. 

Varför: Skogsutflykterna skall skapa möjligheter för barnen att regelbundet vistas i olika närmiljöer utanför förskolan där de får möjlighet att tillsammans delta i olika sociala och kulturella aktiviteter. Barnen skall utifrån Läroplanens mål (Lpfö18) uppmuntras att aktivt deltaga och hjälpa varandra, lära sig att ta hand om olika livsmiljöer och utveckla ett hållbart liv. Genom ett sådant tillvägagångssätt så hjälps barnens inlärningsupplevelse om naturens påverkan på både hälsa och välbefinnande.

Hur: Under utflykten skall barnen ges möjligheter att på ett lekfullt sätt samspela och upptäcka närmiljön med varandra genom att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i sin omvärld. Pedagogen skall visa på olika fenomen i närområdet och stödja samarbetet mellan barnen så de utvecklar positiva uppfattningar om sig själv och andra, och utvecklar förståelse för hur människor i ett samhälle påverkar varandra.

När: Aktiviteten ska göras regelbundet under hösttermin (torsdagar) och planeras att ta cirka en timme och trettio minuter per tillfälle.

Att tänka på: varsitt barn ska ta med vattenflaska, färdiga delade frukter och servetter.   

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter