Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

5

Kemi och miljö

Rosendals skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Koll på NO - Kemi och miljö.

Koll på NO 

Kapitel 1 - Kemi och miljö

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • ge exempel på några grundämnen.
 • berätta om ämnens tre faser.
 • ge exempel på en kemisk reaktion.
 • ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten.
 • ge exempel på några basiska och några sura ämnen.
 • veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
 • ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.
 • berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem.

Begrepp att kunna använda

atomer
baser
fast
flytande
förångas
gasform
grundämne
kemisk förening
kemisk reaktion
kompostera
kondensera
lösningsmedel
materia
pH-skala
smälta
sortera
syror
utsläpp
återvinna
övergödning

Hur lär vi oss mer om detta?

Vi kommer:

 • läsa kapitel 1 i Koll på NO om Kemi och miljö.
 • titta på filmer.
 • diskutera det vi läser och ser på filmer.
 • arbeta med frågor från kapitlet.
 • genomföra experiment/laborationer

Läroplanskopplingar

Materiens uppbyggnad visualiserad med hjälp av enkla partikelmodeller.

Indelning av ämnen och material utifrån egenskaperna löslighet, ledningsförmåga, surt eller basiskt.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Vanliga kemikalier i hemmet. Deras användning och påverkan på miljön och människan samt hur de är märkta och bör hanteras.

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Några upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Matriser i planeringen
Kemi och miljö
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback