Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Valet 2022

Stenhammarskolan F-3, Flen · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Du kommer att få lära dig vad demokrati är, hur ett val i Sverige går till och lite fakta om några olika partier.

Arbetsområde

Valet 2022

Mål

Jag kan

* kortfattat beskriva vad en demokrati innebär

* några olika partier och partisymboler i Sverige

 

Arbetssätt och metod

Film

Samtal

Bygga upp ett eget parti

Göra valaffischer 

Hålla valtal

Genomföra en röstning 

 

Bedömning

  • du deltar aktivt i diskussioner och samtal
  • du kan berätta något om vad demokrati är

 

  • Syfte
  • SO
    Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter

förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.

har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter