Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Unit A Challenges

Rödabergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Vi ska lära oss om olika utmaningar i världen samt våra egna som vi måste ta hand om. Vi kommer också att lära oss flera nya ord, grammatik och börja förberedelser inför nationella!

By the end of this unit you will be able to:

 

 • Find and correct mistakes in English

 • Know the difference of don’t and doesn’t, do and does

 • Be able to write a 150-250 word text in English

 • Prepare for the English National Speaking Test

 • Listen to and understand different texts in English

 • Read and understand different texts in English

 • Make yourself understood in English

 

How Will I Be Graded?

 • Your in class work with the New Whats Up workbook and textbook

 • Your final text: My Challenge

 • Grammar Slammers and other in-class work

 • Unit A Vocab Quiz

 

Key Terms:

p. 16- fir, trunk, pine, cone, needles, oak, leaves, birch, maple, flowers, rose, tulip, buttercup, sunflower, bluebell

 

p. 17- crops, wheat, oats, rice, maize

 

p.20/21 - reindeer, arctic fox, polar bear, blue whale, killer whale, walrus, seal, snowy owl, puffin, cod, salmon, mosquito

 

p. 22- expensive, big, dangerous, hungry, cheap, necessary

 

Läromedel:

 

 • New What’s Up Textbook

 • New What’s Up Workbook

 • YouTube

 • Sli.se - The Grammar Factory (Grammatikbolaget)


Läroplanskopplingar

förståelse av engelska i tal och skrift,

förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Tydligt talad engelska och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.

Dialoger, samtal och intervjuer.

Muntliga och skriftliga meddelanden samt information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, för att bidra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital.

Språkliga företeelser, däribland uttal, ord, artighetsfraser, tilltalsord och andra fasta språkliga uttryck, samt grammatiska strukturer och stavning i elevernas egen produktion och interaktion.

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga och anpassa kommunikationen efter syfte och mottagare.

Matriser i planeringen
English Years 4-6 (in simple English)
Uppgifter
My Challenge RESUBMIT
My Challenge RESUBMIT
Unit A Vocab Quiz
Text: My Challenge

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback