Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Svenska - skriva år 1

Vreta kloster skola, Linköping · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

I årskurs 1 kommer du att få utveckla och träna din förmåga att skriva. Vi kommer att arbeta med alfabetet, hur bokstäverna låter och hur du ska forma bokstäverna. Vi kommer att skriva meningar och enklare texter både förhand och på lärplattan.

Mål:

Du ska:

 • utveckla din förmåga att skriva bokstäver åt rätt håll, ha mellanrum mellan orden samt markera meningar med stor bokstav och punkt
 • skriva för att kommunicera
 • koppla ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver
 • lära dig om samt få ta del av skönlitteratur skrivna av ett antal kända svenska författare (ex. Astrid Lindgren)
 • få möjlighet att göra övningar för att utveckla din muntliga förmåga (ex. läsa dina texter du skrivit)

 

Undervisning:

Vi kommer att:

 • arbeta gemensamt
 • använda läromedel, bland annat ABC-klubben och Den magiska kulan 
 • arbeta kooperativt
 • läsa samt analysera olika slags texters uppbyggnad
 • skriva meningar och enkla texter (ex. berättande text och faktatext)
 • illustrera dina texter
 • arbeta i par, grupp och enskilt
 • använda lärplattan

 

Bedömning:

Under arbetets gång visar du att du når målen genom att vara aktiv under lektionerna och delta i övningar samt diskussioner. Du kommer att få direkt återkoppling i anslutning till uppgifterna du gör.
Du kommer även att genomföra Skolverkets bedömningsstöd och andra bedömningsuppgifter under arbetsområdet enskilt, i par och i grupp där du ges möjlighet att visa om du når målen för arbetsområdet. 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Grundläggande textbearbetning.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar.

Några skönlitterärt betydelsefulla barnboksförfattare och illustratörer.

Sakprosatexter för barn. Beskrivande, förklarande och instruerande texter och hur deras innehåll kan organiseras.

Läsriktning och sambandet mellan ljud och bokstav i jämförelse med andra språk eleven kan.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till, exempelvis att be om förtydliganden, förklara och använda olika språk som resurs.

Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback